Strona
główna
Oferta
O Funduszu
Aktualności
Pliki do
pobrania
Media
BIP
Konkursy
Kontakt

30.01.23

Strażacy ze wsparciem na nowy sprzęt w 6. edycji programu Mały Strażak
Agregaty, pilarki, ubrania i hełmy, niezbędne w ratowaniu zdrowia i życia dla kolejnych Ochotniczych Straży Pożarnych w naszym regionie w ramach 6. edycji programu Mały Strażak. Dziś w Koszalinie – w Delegaturze Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego – w obecności Małgorzaty Golińskiej – Sekretarz stanu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska, Posła Czesława Hoca, Wicewojewody Zachodniopomorskiego Tomasza Wójcika, Marka Subocza – Prezesa Zarządu WFOŚiGW w Szczecinie, Pawła Michalaka – Dyrektora Delegatury ZUW w Koszalinie i st. bryg. Marka Popławskiego - Zastępcy Zachodniopomorskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP przedstawiciele 9 jednostek odebrali umowy na łączną kwotę 72 tys. zł. Dofinansowanie – po 8 tys. zł – z Narodowego oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie trafiło do OSP: Stare Bielice, Marcinkowice, Dobrzyca, Siemyśl, Stanomino, Sulikowo, Drzonowo, Brzeziny oraz Karcino. – Druhowie z tych Ochotniczych Straży Pożarnych po agresji Rosji solidarnie i bezinteresownie przekazali swoje wyposażenie kolegom z Ukrainy – mówi Marek Subocz – Prezes Zarządu WFOŚiGW w Szczecinie. Trwająca, 6. edycja programu to wsparcie dla 22 OSP w łącznej kwocie 175 tys. zł. Program Mały Strażak pozwala jednostkom OSP na zakup między innymi ubrań, hełmów, węży, agregatów, pilarek i namiotów, potrzebnych podczas akcji ratowniczo-gaśniczych. W dwóch tegorocznych naborach Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie zaoferował Ochotniczym Strażom Pożarnym dotacje w wysokości do 90% kosztów zakupu sprzętu i wyposażenia. Maksymalna kwota wsparcia dla jednej jednostki to 25 tysięcy złotych. Łącznie w tegorocznych edycjach programu, z dofinansowania w kwocie prawie 1,7 mln zł skorzystały 173 jednostki OSP z województwa zachodniopomorskiego. Uwzględniając wszystkie edycje, wsparcie w wysokości prawie 5 mln zł trafiło do ponad 300 Ochotniczych Straży Pożarnych....
Dowiedz się więcej

30.01.23

Komunikat dla Beneficjentów.
W związku z  ogłoszeniem w dniu 15 grudnia 2022 r. ZMIAN w Programie Priorytetowym „Czyste Powietrze”, które zostaną wdrożone od dnia 03 stycznia 2023 r. uprzejmie informujemy, że Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki w Warszawie opublikował na swojej stronie nową wersję zmienionego Programu. Zapraszamy do zapoznania się z dokumentami znajdującymi się pod poniższymi linkami: https://wnioski.wfos.szczecin.pl/program-priorytetowy-czyste-powietrze-obowiazujacy-od-dnia-03012023-r https://czystepowietrze.gov.pl/od-3-stycznia-2023-r-rusza-nowa-wersja-programu-czyste-powietrze/ https://czystepowietrze.gov.pl/czyste-powietrze/#do-pobrania...
Dowiedz się więcej

30.01.23

Czyste Powietrze i Ciepłe Mieszkanie ze wsparciem Doradców Energetycznych
Doradcy Energetyczni WFOŚiGW w Szczecinie realizują kolejną edycję spotkań informacyjnych dla mieszkańców województwa zachodniopomorskiego. Tym razem, oprócz warunków Programu Priorytetowego Czyste Powietrze, uczestnicy mogli zapoznać się z zasadami programu Ciepłe Mieszkanie, którego celem jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji pyłów i gazów cieplarnianych przez wymianę źródeł ciepła w budynkach wielorodzinnych. Wsparciem będą objęte przedsięwzięcia polegające na wymianie nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe i poprawie efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych. Program Ciepłe Mieszkanie skierowany jest do gmin, które mogą uzyskać dotację ze środków udostępnionych WFOŚiGW w Szczecinie przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, a następie udzielić dotacji beneficjentom końcowym tj. osobom fizycznym mieszkającym w budynkach wielorodzinnych. Intensywność dofinansowania dla beneficjentów końcowych jest uzależniona od dochodów i została ustalona na poziomie: - podstawowym - do 30% kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 15 000 zł - podwyższonym- do 60 % kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 25 000 zł - najwyższym - do 90 % kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 37500 zł. Dla przedsięwzięć realizowanych przez beneficjentów końcowych na terenie gmin znajdujących się na liście gmin, w których w wyniku oceny jakości powietrza w strefach za 2021 r. zostały stwierdzone przekroczenia dopuszczalnych poziomów pyłu zawieszonego pm10 i pm2,5 oraz poziomu docelowego benzo(a)pirenu, intensywność dofinansowania jest podwyższona w każdym z poziomów o 5%....
Dowiedz się więcej

30.01.23

Nowa odsłona programu Czyste Powietrze
Od 3 stycznia 2023 roku program Czyste Powietrze będzie funkcjonować na nowych zasadach. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wraz z Ministerstwem Klimatu i Środowiska wprowadza kolejną odsłonę programu, która spowoduje, że Beneficjenci nie tylko uzyskają bezpieczeństwo cieplne dla swoich domowników, ale docelowo będą płacić mniej za ciepło. Wśród zmian, o których w obecności Posła Czesława Hoca mówił dziś Marek Subocz – Prezes Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie, jest podwyższenie progów dochodowych, niemal dwukrotne zwiększenie dofinansowania i urealnienie kosztów inwestycji. - Program Priorytetowy „Czyste Powietrze” jest największym projektem proekologicznym w Polsce i stale go usprawniamy - mówi Anna Moskwa, minister klimatu i środowiska. Zastosowaliśmy w nim pionierskie rozwiązania, chociażby poprzez włączenie sektora bankowego do masowego, powszechnego programu. Teraz przechodzimy krok dalej i podwyższamy zarówno progi dochodowe, jak i wysokość dotacji. Przy podwyższonym dofinansowaniu próg dochodowy wzrośnie z 1564 do 1894 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym i z 2189 do 2651 zł w gospodarstwie jednoosobowym. Z kolei przy najwyższym wymiarze wsparcia progi wzrosną odpowiednio z 900 do 1090 zł w przypadku gospodarstw wieloosobowych oraz z 1260 do 1526 zł w przypadku gospodarstw wieloosobowych - dodaje. - W związku z agresją Rosji na Ukrainę sytuacja na rynku wiąże się ze znacznym wzrostem cen, w tym nośników energii. Z tego względu Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej podkreśla bardzo ważną rolę termomodernizacji w zmianach w programie priorytetowym „Czyste Powietrze”. Wychodzimy do Beneficjentów z propozycją nie tylko dofinansowania do wymiany przestarzałego wysokoemisyjnego źródła ciepła, ale także zachęcamy do skorzystania z bardzo atrakcyjnego pakietu dofinansowania do kompleksowej termomodernizacji budynku. Najwyższe dofinansowanie, czyli nawet do 136 200 zł będzie można uzyskać w przypadku przeprowadzenia tzw. głębokiej, a więc kompleksowej termomodernizacji - zaznacza Paweł Mirowski, zastępca Prezesa Zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Pełnomocnik Prezesa Rady Ministrów do Spraw Programu Czyste Powietrze i efektywności energetycznej budynków. - Nowa odsłona rządowego programu Czyste Powietrze przynosi ważne zmiany dla Beneficjentów, którzy chcą zadbać o jakość powietrza, zdrowie i budżet domowy, wymieniając źródło ciepła na ekologiczne. Średnia wysokość dotacji z uwzględnieniem wzrostu poziomu podstawowej dotacji oraz dodatkowego dofinansowania kosztów głębokiej termomodernizacji wzrośnie minimum dwukrotnie. Zgodnie z zasadą: im niższe dochody, tym wyższa dotacja – w najwyższym poziomie dofinansowania będzie można otrzymać nawet 135 tysięcy złotych, w poziomie podwyższonym – nawet 99 tysięcy złotych, a w poziomie podstawowym – 66 tysięcy złotych dotacji – mówi Marek Subocz – Prezes Zarządu WFOŚiGW w Szczecinie. Nowości w programie to także urealnienie cen, bazujące na rozeznaniu rynku i dostosowanie do nich poziomów dotacji, a także wprowadzenie wyższego dofinansowania do zakupu i montażu źródeł ciepła o najniższej emisyjności: gruntowej pompy ciepła, pompy ciepła powietrze-woda o podwyższonej klasie efektywności energetycznej oraz podłączenia do sieci ciepłowniczej. Program wprowadza dodatkowe finansowanie w przypadku przeprowadzenia kompleksowej termomodernizacji. Beneficjenci, we wszystkich trzech częściach Programu, będą mogli otrzymać dofinansowanie tak jak dotychczas na szereg rozwiązań służących dociepleniu budynku i wymianie źródła ciepła wraz z np. modernizacją centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej, montażem wentylacji z rekuperacją oraz zamontowaniem mikroinstalacji fotowoltaicznej. W przypadku, gdy wnioskodawca zdecyduje się na przeprowadzenie kompleksowej termomodernizacji budynku, będzie mógł uzyskać dofinansowanie najwyższe z przysługującego mu z oferty programu „Czyste Powietrze”. Odpowiednio wyższe dofinansowanie przewidziano w każdej z trzech części Programu. Jego wielkość jest uzależniona od dochodu, jaki osiąga wnioskodawca. Najwyższe poziomy dofinansowania, uwzględniające kompleksową termomodernizację wraz z mikroinstalacją fotowoltaiczną w poszczególnych częściach programu kształtują się do poziomu 66 tys. zł, 99 tys. zł i 135 tys. zł bezzwrotnej dotacji. Nowa odsłona programu „Czyste Powietrze” wprowadza możliwość złożenia dwóch wniosków o dofinansowanie. W celu promowania termomodernizacji budynków jako metody na zmniejszenie kosztów ogrzewania budynków jednorodzinnych, umożliwiono złożenie drugiego wniosku o dofinansowanie dla Beneficjentów, którzy wcześniej otrzymali dofinansowanie na wymianę kotła. Możliwe będzie wówczas wykonanie, na podstawie audytu energetycznego, zarówno częściowej, jak i kompleksowej termomodernizacji budynku pozwalającej na osiągnięcie określonych w programie wskaźników zużycia energii. Inne ważne zmiany to: wprowadzenie możliwości uzyskania dotacji na kocioł na biomasę drzewną o obniżonej emisyjności cząstek stałych ≤ 20 mg/m3 w przypadku, gdy budynek jest podłączony do sieci dystrybucji gazu. Zmiany obejmują także eliminację od 1 lipca 2023 r., po zastosowaniu okresu przejściowego, możliwości dofinansowania w ramach programu kotłów na biomasę drzewną, których emisyjność cząstek stałych przekracza 20 mg/m3. Program zostaje też uproszczony w zakresie procesu obsługi i rozliczeń. Od początku trwania programu mieszkańcy województwa zachodniopomorskiego złożyli do WFOŚiGW w Szczecinie 12 523 wnioski na kwotę 220 087 970 zł, w tym: 194 218 524 zł to dotacje, 20 745 316 zł – pożyczki, 2 446 090 zł - dotacje na częściową spłatę kapitału kredytu bankowego, a 2 678 041 zł – dotacje z prefinansowaniem. Fundusz zawarł z Beneficjentami 10 568 umów na kwotę 177 825 651 złotych....
Dowiedz się więcej

30.01.23

Od 2023 roku ważne zmiany w programie Czyste Powietrze
Wyższe progi dochodowe, niemal dwukrotnie wyższe dofinansowanie i urealnienie kosztów jednostkowych to główne zmiany, które mają zachęcić Polaków do głębokiej termomodernizacji wraz z wymianą źródła ciepła. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wraz z Ministerstwem Klimatu i Środowiska wprowadza kolejną odsłonę programu „Czyste Powietrze”, która spowoduje, że Beneficjenci programu nie tylko uzyskają bezpieczeństwo cieplne dla swoich domowników, ale docelowo za ciepło będą płacić mniej. O nowościach dla mieszkańców Pomorza Zachodniego – podczas briefingu z udziałem Posłów: Leszka Dobrzyńskiego i Artura Szałabawki - mówił Marek Subocz – Prezes Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie. - Program Priorytetowy „Czyste Powietrze” jest największym projektem proekologicznym w Polsce i stale go usprawniamy - mówi Anna Moskwa, minister klimatu i środowiska. Zastosowaliśmy w nim pionierskie rozwiązania, chociażby poprzez włączenie sektora bankowego do masowego, powszechnego programu. Teraz przechodzimy krok dalej i podwyższamy zarówno progi dochodowe, jak i wysokość dotacji. Przy podwyższonym dofinansowaniu próg dochodowy wzrośnie z 1564 do 1894 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym i z 2189 do 2651 zł w gospodarstwie jednoosobowym. Z kolei przy najwyższym wymiarze wsparcia progi wzrosną odpowiednio z 900 do 1090 zł w przypadku gospodarstw wieloosobowych oraz z 1260 do 1526 zł w przypadku gospodarstw wieloosobowych - dodaje. - W związku z agresją Rosji na Ukrainę sytuacja na rynku wiąże się ze znacznym wzrostem cen, w tym nośników energii. Z tego względu Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej podkreśla bardzo ważną rolę termomodernizacji w zmianach w programie priorytetowym „Czyste Powietrze”. Wychodzimy do Beneficjentów z propozycją nie tylko dofinansowania do wymiany przestarzałego wysokoemisyjnego źródła ciepła, ale także zachęcamy do skorzystania z bardzo atrakcyjnego pakietu dofinansowania do kompleksowej termomodernizacji budynku. Najwyższe dofinansowanie, czyli nawet do 136 200 zł będzie można uzyskać w przypadku przeprowadzenia tzw. głębokiej, a więc kompleksowej termomodernizacji - zaznacza Paweł Mirowski, zastępca Prezesa Zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Pełnomocnik Prezesa Rady Ministrów do Spraw Programu Czyste Powietrze i efektywności energetycznej budynków. - Nowa odsłona rządowego programu Czyste Powietrze przynosi ważne zmiany dla Beneficjentów, którzy chcą zadbać o jakość powietrza, zdrowie i budżet domowy, wymieniając źródło ciepła na ekologiczne. Średnia wysokość dotacji z uwzględnieniem wzrostu poziomu podstawowej dotacji oraz dodatkowego dofinansowania kosztów głębokiej termomodernizacji wzrośnie minimum dwukrotnie. Zgodnie z zasadą: im niższe dochody, tym wyższa dotacja – w najwyższym poziomie dofinansowania będzie można otrzymać nawet 135 tysięcy złotych, w poziomie podwyższonym – nawet 99 tysięcy złotych, a w poziomie podstawowym – 66 tysięcy złotych dotacji – mówi Marek Subocz – Prezes Zarządu WFOŚiGW w Szczecinie. Nowości w programie to także urealnienie cen, bazujące na rozeznaniu rynku i dostosowanie do nich poziomów dotacji, a także wprowadzenie wyższego dofinansowania do zakupu i montażu źródeł ciepła o najniższej emisyjności: gruntowej pompy ciepła, pompy ciepła powietrze-woda o podwyższonej klasie efektywności energetycznej oraz podłączenia do sieci ciepłowniczej. Program wprowadza dodatkowe finansowanie w przypadku przeprowadzenia kompleksowej termomodernizacji. Beneficjenci, we wszystkich trzech częściach Programu, będą mogli otrzymać dofinansowanie tak jak dotychczas na szereg rozwiązań służących dociepleniu budynku i wymianie źródła ciepła wraz z np. modernizacją centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej, montażem wentylacji z rekuperacją oraz zamontowaniem mikroinstalacji fotowoltaicznej. W przypadku, gdy wnioskodawca zdecyduje się na przeprowadzenie kompleksowej termomodernizacji budynku, będzie mógł uzyskać dofinansowanie najwyższe z przysługującego mu z oferty programu „Czyste Powietrze”. Odpowiednio wyższe dofinansowanie przewidziano w każdej z trzech części Programu. Jego wielkość jest uzależniona od dochodu, jaki osiąga wnioskodawca. Najwyższe poziomy dofinansowania, uwzględniające kompleksową termomodernizację wraz z mikroinstalacją fotowoltaiczną w poszczególnych częściach programu kształtują się do poziomu 66 tys. zł, 99 tys. zł i 135 tys. zł bezzwrotnej dotacji. Nowa odsłona programu „Czyste Powietrze” wprowadza możliwość złożenia dwóch wniosków o dofinansowanie. W celu promowania termomodernizacji budynków jako metody na zmniejszenie kosztów ogrzewania budynków jednorodzinnych, umożliwiono złożenie drugiego wniosku o dofinansowanie dla Beneficjentów, którzy wcześniej otrzymali dofinansowanie na wymianę kotła. Możliwe będzie wówczas wykonanie, na podstawie audytu energetycznego, zarówno częściowej, jak i kompleksowej termomodernizacji budynku pozwalającej na osiągnięcie określonych w programie wskaźników zużycia energii. Inne ważne zmiany to: wprowadzenie możliwości uzyskania dotacji na kocioł na biomasę drzewną o obniżonej emisyjności cząstek stałych ≤ 20 mg/m3 w przypadku, gdy budynek jest podłączony do sieci dystrybucji gazu. Zmiany obejmują także eliminację od 1 lipca 2023 r., po zastosowaniu okresu przejściowego, możliwości dofinansowania w ramach programu kotłów na biomasę drzewną, których emisyjność cząstek stałych przekracza 20 mg/m3. Program zostaje też uproszczony w zakresie procesu obsługi i rozliczeń. Od początku trwania programu mieszkańcy województwa zachodniopomorskiego złożyli do WFOŚiGW w Szczecinie 12 523 wnioski na kwotę 220 087 970 zł, w tym: 194 218 524 zł to dotacje, 20 745 316 zł – pożyczki, 2 446 090 zł - dotacje na częściową spłatę kapitału kredytu bankowego, a 2 678 041 zł – dotacje z prefinansowaniem. Fundusz zawarł z Beneficjentami 10 568 umów na kwotę 177 825 651 złotych....
Dowiedz się więcej

30.01.23

Uczniowie z Dargobądza uczą się w nowej Eko-Pracowni
„Myślę ekologicznie - badam, odkrywam, chronię” – to hasło projektu, zgłoszonego przez Gminę Wolin do realizowanego przez WFOŚiGW w Szczcecinie programu Eko-Pracownia. Dzięki 50 tys. zł dotacji uczniowie Szkoły Podstawowej w Dargobądzu mają nową przestrzeń do nauki przyrody i ekologii. W otwarciu Eko-Pracowni – w imieniu Prezesa Marka Subocza – wzięła udział Joanna Grab – Zastępca Prezesa Zarządu WFOŚiGW w Szczecinie. Nowe oświetlenie, fototapeta, laptop i telewizor, meble, plansze, mapy i globusy, a także budki lęgowe – to tylko część wyposażenia, kupionego przez Szkołę Podstawową w Dargobądzu. Koszt to prawie 56 tysięcy złotych, w tym 50 tys. zł dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie. Eko-Pracownia to program szczecińskiego Funduszu, adresowany do szkół podstawowych i średnich, które mogły uzyskać dofinansowanie w formie dotacji do 50 tys. złotych (90% kosztów) m.in. na modernizację i doposażenie pracowni edukacyjnych w sprzęt i materiały do edukacji ekologicznej. Fundusz dofinansował także zakup pomocy naukowych i wyposażenia, w tym komputerów i mebli, pojemników do selektywnej zbiórki odpadów, a także prace remontowe: m.in. modernizację oświetlenia oraz instalacji elektrycznej i wodno-kanalizacyjnej. Eko-Pracownia to przykład kolejnej współpracy między Funduszem, a Szkołą w Dargobądzu. W jej sąsiedztwie – dzięki ponad 20 tys. zł dotacji - powstał ogród sensoryczny, w którym przyrodę można poznawać wzrokiem, dotykiem i węchem. W ogrodzie są ścieżki o różnorodnej nawierzchni, domki dla pszczół oraz rabaty kwiatowe i ziołowe....
Dowiedz się więcej

30.01.23

14 kilometrów nowych wodociągów i kanalizacji w Drawsku
Drawsko Pomorskie, Mielenko Drawskie i Oleszno: te miejscowości - dzięki prawie 600 tys. zł dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – połączy nowa sieć kanalizacyjna i wodociągowa. Marek Subocz – Prezes Zarządu WFOŚiGW w Szczecinie i Burmistrz Drawska Pomorskiego Krzysztof Czerwiński podpisali dziś umowę dofinansowania. - Inwestycja zakłada budowę ponad 4,3 km sieci wodociągowej, 2,7 km kanalizacji grawitacyjnej i 7,1 km kanalizacji tłocznej, a także 7 przepompowni, z których ścieki trafią do oczyszczalni w Drawsku Pomorskim. Do nowej sieci zostanie podłączonych prawie 300 mieszkańców, którzy będą mieli dostęp do lepszej jakości wody. Efekt ekologiczny to redukcja zanieczyszczeń, a prace potrwają do sierpnia 2023 roku – mówi Marek Subocz – Prezes Zarządu Funduszu. Fundusz przyznał dofinansowanie w formie pożyczki w wysokości prawie 600 tys. zł. Koszt inwestycji to prawie 12 mln zł, w tym 11,3 mln zł – z Rządowego Funduszu Polski Ład....
Dowiedz się więcej

30.01.23

Eko-Pracownia w Zespole Szkół nr 1 w Choszcznie otwarta
Uczniowie Zespołu Szkół nr 1 im. Bolesława Krzywoustego w Choszcznie – dzięki wsparciu Funduszu – mają nowe miejsce do nauki przedmiotów ścisłych. Eko-Pracownię z multimedialnym wyposażeniem otworzył Marek Subocz – Prezes Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie. W ramach projektu powstała nowoczesna pracownia edukacyjna, wyposażona w sprzęt do badań, z której skorzystają uczniowie zawodów technicznych: mechanik, technik żywienia i usług gastronomicznych, logistyk i informatyk. Szkoła planuje także przeprowadzenie cyklu warsztatów dla uczniów szkół podstawowych z Powiatu Choszczeńskiego i stworzenie koła ekologicznego. – W programie Eko-Pracownia chcemy zaciekawić młodzież światem przyrody i zachęcić do nauki biologii, geografii, chemii i fizyki. W tegorocznej edycji powstało łącznie 13 nowoczesnych sal edukacyjnych - mówi Marek Subocz – Prezes Zarządu Funduszu. Dofinansowanie Eko-Pracowni w Choszcznie to ponad 36 tys. zł, a koszt całkowity: 41 tys. zł. W ramach programu Eko-Pracownia szkoły podstawowe i średnie – za pośrednictwem samorządów – mogły otrzymać atrakcyjne wsparcie na modernizację i doposażenie pracowni edukacyjnych w sprzęt i materiały do edukacji ekologicznej. Fundusz dofinansował zakup pomocy naukowych i wyposażenia, w tym komputerów i mebli, pojemników do selektywnej zbiórki odpadów, a także prace remontowe: m.in. modernizację oświetlenia oraz instalacji elektrycznej i wodno-kanalizacyjnej. Dofinansowanie to dotacja do 50 tys. złotych (90% kosztów)....
Dowiedz się więcej

COPYRIGHT Ⓒ 2022 WFOŚiGW w Szczecinie

  • Biuro Szczecin
  • ul. Solskiego 3
  • 71-323 Szczecin
  • tel: 91 48-55-100
  • fax: 91 48-55-101
  • sekretariat@wfos.szczecin.pl
  •  
  • Godziny urzędowania:
  • poniedziałek-piątek 8:00-15:00
facebook
twitter
youtube

Projekt i wykonanie Logicnet.pl - obsługa informatyczna firm, strony i sklepy internetowe Szczecin